Himalpartner står bak møblefabrikk

Himalpartner står bak møblefabrikk

13.05.2019

Himalpartner står bak møblefabrikk

HIMALPARTNER STÅR BAK MØBELFABRIKK

Har noen hørt om sunnmøringen som ble satt av på ei øde øy?  
Etter tre år hadde han bygd en møbelfabrikk og et bedehus. Nå skjer noe lignende i Nepal, men sunnmøringen er bare konsulent og ikke eiger. 

Sunnmøre har hatt møbelindustri i mer enn hundre år. Noen fabrikker lever videre, men en god del legges ned. HimalPartner skjønte fort at her må man smi mens jernet er varmt. Så nå bygges Møbelfabrikk i Nepal med sunnmørsk kompetanse. Mange har lest om dette i lokalavisene, men spørsmålene har vært mange. Så Søndag 28 april var menigheten invitert i kirkekjelleren for å høre detaljer om etableringa. Vi fikk høre at ei "møbelgruppe" på Sunnmøre har organisert et konsulentfirma. Der sitter frivillige idealister med "haugiansk blod", - Otto Stornes, Leif Hofseth, Magne Kvalsvik, Åge Birger Hofseth og Bjørn Ødegaard. Navnet er "Himalayan Wood Systems DA". Firmaet sender ut folk som veileder og følger prosessen tett, men de skal ikke tjene penger, bare gi kompetanse. Reiser og opphold betales av egen lomme, - derfor er nye lokale sponsorer og private medspillere hjertelig velkommen. Hvem blir med på laget?

    
Gjennom mange år har møbelgrynder Leif Hofseth vært sentral leder i H-vinduer. Nå er han stolt over å bidra til etablering i et u-land. Han svarte på spørsmål denne kvelden. Med på laget er også "Nepal-spesialisten" Jostein Holm fra Vestfold. Han fortalte og viste bilder fra et annerledes misjonsprosjekt som skal være bærekraftig og selvgående. Her blir ingen NORAD-midler, ingen gaver eller nødhjelp. Jostein begynte med å vise bilder fra dagens "møbelverksted" der alt gjøres alt for hånd. Saging, spikking, flikking, pussing og liming til man har satt sammen en stol på gulvet. Så begynner man på neste stol, mens sagmugg og trebiter fortsatt ligger i store hauger rundt. 
I følge ekspertene i "møbelgruppa", så var Norge på samme nivå i 1910. Nå skal vi hjelpe dem framover til 1935. Otto Stornes var der i januar og hadde med seg manualer og instruksjoner fra mellomkrigstida. Det er ikke fornuftig å hoppe langt inn i atomalderen med en gang. Vi må gå steg for steg, så det blir solid, langsiktig og med de rette folkene. Da kan man unngå korrupsjon. Da kan man skape gode arbeidsplasser for ungdom som selges som sex-slaver til Bombay og Calcutta. På fabrikken får de et verdig liv. 

Visjonene om serieproduksjon er på plass, trevirke får de billig på bygda, eierskapet er klart og det går raskt framover. Selve hallen er ferdig bygd, allerede. Folkene vi samarbeider med er kristne fagarbeidere. De kommer fra den sterkt voksende kirka. Både investorene og fagarbeiderne har blitt kristne haugianere, med noe kapital, tro på Gud og egne krefter. 
Da Bjørn Ødegaard var i Nepal i påska hadde de hentet inn bud på maskiner til fabrikken. Maskinene skal kjøpes fra India slik at de kan vedlikeholdes og repareres. Nå diskuterer vår "møbelgruppe" på Sunnmøre om maskinene er rette sorten. Vi er et konsulentfirma som gir råd. 

Møbelgrynder Otto Stornes og Jostein Holm har vært i Nepal to ganger. Otto driver til vanlig "Dør og vindusvern" på Vigra. I januar drog de til "vårt industriområde" som er langt ute i Sør-Vest-Nepal. Et ganske øde sted, men med store lokale ressurser. De blei guidet av Gan Bahadur som er vår "sjef og møbelmann". Han har røtter i disse områdene, og han er lavkaste. Altså en praktiker. 

Det kom mange spørsmål i kirkekjelleren. Folk lurte på arbeidsforhold, HMS, sanitæranlegg, konkurranse og hva som skal produseres. Menigheten var interessert og engasjert. Og de fikk klare svar fra Jostein Holm og folk i "møbelgruppa". 

Neste skritt er at Gan Bahadur og en annen møbelsnekker kommer til Sunnmøre for å lære om serieproduksjon. De skal først og fremst være sammen med Otto Stornes og Leif Hofseth. Forhåpentligvis får de turistvisum i september.  Da skal de reise rundt, for å se og lære i noen uker. Men her trengs tilrettelegging og hjelp fra flere lokale krefter. HimalPartner er en av misjonene som har avtale med Spjelkavik Kyrkje. Så et samarbeid hadde vært fint, også på dette praktiske feltet. Møbelfabrikken er i haugiansk ånd. Vi har store visjoner om utvikling i Nepal. Og Gan Bahadur håper at en kristen menighet skal bli etablert i kjølevannet av fabrikken. 
Bildene viser bygget på 800 kvm som er satt opp lang ute på landsbygda på grensa til India. Der er god tilgang på tømmer og nok av plass. Produktene kan lett transporteres og selges til Nepal og India.

Mvh
Bjørn Ødegaard
Himalayan Wood Systems DA
Himalaya Møre, støttegruppe for HimalPartner