Spjelkavik kyrkjelyd > Konfirmasjon

Konfirmasjon i Spjelkavik kyrkjelyd

Konfirmasjonstida er ei opplæring i den kristne trua ein vart døypt til. For å bli konfirmert må ein vere døypt. Den som ikkje er døypt kan også vera med på opplegget i konfirmasjonstida, men ein må finne ut undervegs om ein vil bli døypt og konfirmert.

Konfirmantar 2019-2020

Les informasjonsbrevet her (PDF):

Etter-registrering:

Skjemaet er opna igjen for dei som ikkje har fått registrert seg. LEIR er det no venteliste på.

Det er greit å ha klart personnummer til konfirmanten, kontaktinformasjon til foresatte og et betalingskort før man starter registreringen.

Tenk også på 1. og 2.-valg for konfirmantopplegg og hvem du ønsker å være på gruppe med.

Klikk på lenken for å åpne registreringsskjema:

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=93b73d54-9ea7-489f-93ef-54dd6f1255d3

Kontaktperson:

Jon Ivar Tønnesen

Kateket
 70165373
 +4794539906
 Send e-post

Konfirmasjonsdatoar

Konfirmasjonsdatoane for 2020 fordeler seg slik:

Lørdag 23. mai 2020: Blindheim
Søndag 24. mai 2020: Flisnes, Emblem
Lørdag 6. juni 2020: Spjelkavik
Søndag 7. juni 2020: Åse, Lerstad

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2021 fordeler seg slik:

Lørdag 29. mai 2021: Åse, Lerstad
Søndag 30. mai 2021: Spjelkavik
Lørdag 5. juni 2021: Flisnes, Emblem
Søndag 6. juni 2021: Blindheim

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2022:

Blir fastsatt og offentliggjort i mai 2020.
Dei siste åra har vi pleid å legge konfirmasjonane på siste helga i mai og første helga i juni, med justeringar for å unngå pinsehelga.
Dagane varierer mellom barneskulekretsane etter mønsteret ein ser ovanfor (samme oppsett 
annakvart år ).
For å ha fleksibilitet i planleggingen av konfirmantarbeidet ønsker vi ikkje å fastsette datoane for meir enn 2 år fram i tid.