Spjelkavik kyrkjelyd > Alle sider > Misjon

Våre misjonsprosjekt

Ein kyrkjelyd utan misjon er som eit hus utan vindauge

Spjelkavik kyrkjelyd har avtale om å støtte to ulike misjonsprosjekt, eitt for NMS i Midt-Austen og eitt for HimalPartner i Nepal. Kyrkjelyden arrangerer éin misjonsdag om våren og éin på hausten knytta til ei gudsteneste. Her får ein oppdatert informasjon om prosjekta, anten ved kyrkjekaffien eller på kyrkjelyden sine møteplassar. Les meir om prosjekta i artiklane nedanfor.

HimalPartner

Vi støtter mellom anna landsbyutvikling og gjenreising etter jordskjelv.

Det Norske Misjonsselskap

Vi støttar mellom anna ein kristen TV-stasjon og distribusjon av Bibelen.